379 แจ้ง ผอ รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลประวัติข้าราชการและ พกส. ด่วน      3 มี.ค. 2558  10:33 น.
378 รายละเอียดเงินเดือน กพ.58 ให้ จนท.การเงิน      2 มี.ค. 2558  12:08 น.
377 แจ้ง รพ.สต. ประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ส่งด่วน วันที่ 4 มีค. 58      27 ก.พ. 2558  15:04 น.
376 ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล KPI คปสอ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ด่วน      20 ก.พ. 2558  15:08 น.
375 รายงานปฏิบัติราชการ 1-58 รพ.สต.      19 ก.พ. 2558  09:42 น.
374 การรณรงค์ตรวจอาหารโดยรถตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit)      16 ก.พ. 2558  15:29 น.
373 บันทึกอนุญาตไปราชการประชุมงานยาเสพติด ๑๐ก.พ.๒๕๕๘      17 ก.พ. 2558  14:32 น.
372 การเฝ้าระวังสถานพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๘      13 ก.พ. 2558  14:12 น.
371 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ      17 ก.พ. 2558  14:32 น.
370 พัฒนาส้วมหน่วยงานสาธารณสุขให้ผ่านมาตรฐานHASพัฒนาส้วมหน่วยงานสาธารณสุขให้ผ่านมาตรฐานHAS      13 ก.พ. 2558  13:50 น.
1 2 3 4 5 . . .36 Next